Markus 8:32 SV1917

32 Och han talade detta i oförtäckta ordalag. Då tog Petrus honom avsides och begynte ivrigt motsäga honom.

Läs fullständig kapitel Markus 8

Visa Markus 8:32 i sitt sammanhang