Markus 8:33 SV1917

33 Men han vände sig om, och när han då såg sina lärjungar, talade han strängt till Petrus och sade: »Gå bort, Satan, och stå mig icke i vägen; ty dina tankar äro icke Guds tankar, utan människotankar.»

Läs fullständig kapitel Markus 8

Visa Markus 8:33 i sitt sammanhang