Mdo 10:10 SUV

10 akaumwa na njaa sana, akataka kula; lakini walipokuwa wakiandaa, roho yake ikazimia,

Kusoma sura kamili Mdo 10

Mtazamo Mdo 10:10 katika mazingira