Mdo 10:12 SUV

12 ambayo ndani yake walikuwamo aina zote za wanyama wenye miguu minne, na hao watambaao, na ndege wa angani.

Kusoma sura kamili Mdo 10

Mtazamo Mdo 10:12 katika mazingira