Mdo 10:13 SUV

13 Kisha sauti ikamjia, kusema, Ondoka, Petro, uchinje ule.

Kusoma sura kamili Mdo 10

Mtazamo Mdo 10:13 katika mazingira