Mdo 10:14 SUV

14 Lakini Petro akasema, Hasha, Bwana, kwa maana sijakula kamwe kitu kilicho kichafu au najisi.

Kusoma sura kamili Mdo 10

Mtazamo Mdo 10:14 katika mazingira