Mdo 10:15 SUV

15 Sauti ikamjia mara ya pili, ikimwambia, Vilivyotakaswa na Mungu, usiviite wewe najisi.

Kusoma sura kamili Mdo 10

Mtazamo Mdo 10:15 katika mazingira