Mdo 10:16 SUV

16 Jambo hili likatendeka mara tatu; kisha kile chombo kikapokewa tena mbinguni.

Kusoma sura kamili Mdo 10

Mtazamo Mdo 10:16 katika mazingira