Mdo 10:17 SUV

17 Hata Petro alipokuwa akiona shaka ndani ya nafsi yake, maana yake ni nini maono hayo aliyoyaona, wale watu waliotumwa na Kornelio, wakiisha kuiulizia nyumba ya Simoni, wakasimama mbele ya mlango,

Kusoma sura kamili Mdo 10

Mtazamo Mdo 10:17 katika mazingira