Mdo 10:18 SUV

18 wakaita; wakauliza kwamba Simoni aitwaye Petro anakaa humo.

Kusoma sura kamili Mdo 10

Mtazamo Mdo 10:18 katika mazingira