Mdo 10:19 SUV

19 Na Petro alikuwa akiyafikiri yale maono. Roho akamwambia, Wako watu watatu wanakutafuta.

Kusoma sura kamili Mdo 10

Mtazamo Mdo 10:19 katika mazingira