Mdo 10:20 SUV

20 Basi ondoka ushuke ufuatane nao, usione tashwishi, kwa maana ni mimi niliyewatuma.

Kusoma sura kamili Mdo 10

Mtazamo Mdo 10:20 katika mazingira