Mdo 10:21 SUV

21 Petro akawashukia wale watu, akanena, Mimi ndiye mnayemtafuta. Mmekuja kwa sababu gani?

Kusoma sura kamili Mdo 10

Mtazamo Mdo 10:21 katika mazingira