Mdo 10:3 SUV

3 Akaona katika maono waziwazi, kama saa tisa ya mchana, malaika wa Mungu, akimjia na kumwambia, Kornelio!

Kusoma sura kamili Mdo 10

Mtazamo Mdo 10:3 katika mazingira