Mdo 10:5 SUV

5 Sasa basi, peleka watu Yafa, ukamwite Simoni, aitwaye Petro.

Kusoma sura kamili Mdo 10

Mtazamo Mdo 10:5 katika mazingira