Mdo 10:7 SUV

7 Na yule malaika aliyesema naye akiisha kuondoka, Kornelio akawaita wawili katika watumishi wake wa nyumbani, na askari mmoja, mtu mtauwa katika wale waliomhudumia daima;

Kusoma sura kamili Mdo 10

Mtazamo Mdo 10:7 katika mazingira