Mdo 10:8 SUV

8 na alipokwisha kuwaeleza mambo yote akawatuma kwenda Yafa.

Kusoma sura kamili Mdo 10

Mtazamo Mdo 10:8 katika mazingira