Mdo 5:1 SUV

1 Lakini mtu mmoja jina lake Anania, pamoja na Safira mkewe, aliuza mali,

Kusoma sura kamili Mdo 5

Mtazamo Mdo 5:1 katika mazingira