Mdo 5:2 SUV

2 akazuia kwa siri sehemu ya thamani yake, mkewe naye akijua haya, akaleta fungu moja akaliweka miguuni pa mitume.

Kusoma sura kamili Mdo 5

Mtazamo Mdo 5:2 katika mazingira