Mdo 5:3 SUV

3 Petro akasema, Anania, kwa nini Shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu, na kuzuia kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja?

Kusoma sura kamili Mdo 5

Mtazamo Mdo 5:3 katika mazingira