Mdo 5:17 SUV

17 Akaondoka Kuhani Mkuu na wote waliokuwa pamoja naye, (hao ndio walio wa madhehebu ya Masadukayo), wamejaa wivu,

Kusoma sura kamili Mdo 5

Mtazamo Mdo 5:17 katika mazingira