Mdo 5:16 SUV

16 Nayo makutano ya watu wa miji iliyoko kandokando ya Yerusalemu wakakutanika, wakileta wagonjwa, nao walioudhiwa na pepo wachafu; nao wote wakaponywa.

Kusoma sura kamili Mdo 5

Mtazamo Mdo 5:16 katika mazingira