Mdo 5:15 SUV

15 hata ikawa katika njia kuu hutoa nje wagonjwa, na kuwaweka juu ya majamvi na magodoro, ili Petro akija, ngawa kivuli chake kimwangukie mmojawapo wao.

Kusoma sura kamili Mdo 5

Mtazamo Mdo 5:15 katika mazingira