Mdo 5:14 SUV

14 walioamini wakazidi kuongezeka kwa Bwana, wengi, wanaume na wanawake;

Kusoma sura kamili Mdo 5

Mtazamo Mdo 5:14 katika mazingira