Mdo 5:13 SUV

13 na katika wote wengine hapana hata mmoja aliyethubutu kuambatana nao; ila watu waliwaadhimisha;

Kusoma sura kamili Mdo 5

Mtazamo Mdo 5:13 katika mazingira