Mdo 5:12 SUV

12 Na kwa mikono ya mitume zikafanyika ishara na maajabu mengi katika watu; nao wote walikuwako kwa nia moja katika ukumbi wa Sulemani;

Kusoma sura kamili Mdo 5

Mtazamo Mdo 5:12 katika mazingira