Mdo 5:11 SUV

11 Hofu nyingi ikawapata kanisa lote na watu wote walioyasikia haya.

Kusoma sura kamili Mdo 5

Mtazamo Mdo 5:11 katika mazingira