Mdo 5:10 SUV

10 Mara akaanguka miguuni pake akafa; wale vijana wakaingia wakamkuta amekufa, wakamchukua nje, wakamzika pamoja na mumewe.

Kusoma sura kamili Mdo 5

Mtazamo Mdo 5:10 katika mazingira