Mdo 5:9 SUV

9 Petro akamwambia, Imekuwaje hata mkapatana kumjaribu Roho wa Bwana? Angalia, miguu yao waliomzika mumeo ipo mlangoni, nao watakuchukua nje wewe nawe.

Kusoma sura kamili Mdo 5

Mtazamo Mdo 5:9 katika mazingira