Mdo 5:8 SUV

8 Petro akamjibu, Niambie, Mlikiuza kiwanja kwa thamani hiyo? Akasema, Ndiyo, kwa thamani hiyo.

Kusoma sura kamili Mdo 5

Mtazamo Mdo 5:8 katika mazingira