Mdo 5:7 SUV

7 Hata muda wa saa tatu baadaye mkewe akaingia, naye hana habari ya hayo yaliyotokea.

Kusoma sura kamili Mdo 5

Mtazamo Mdo 5:7 katika mazingira