Mdo 5:6 SUV

6 Vijana wakaondoka, wakamtia katika sanda, wakamchukua nje, wakamzika.

Kusoma sura kamili Mdo 5

Mtazamo Mdo 5:6 katika mazingira