Mdo 5:5 SUV

5 Anania aliposikia maneno haya akaanguka, akafa. Hofu nyingi ikawapata watu wote walioyasikia haya.

Kusoma sura kamili Mdo 5

Mtazamo Mdo 5:5 katika mazingira