Mdo 5:19 SUV

19 lakini malaika wa Bwana akafungua milango ya gereza usiku, akawatoa, akasema,

Kusoma sura kamili Mdo 5

Mtazamo Mdo 5:19 katika mazingira