Mdo 5:20 SUV

20 Enendeni mkasimame hekaluni mkawaambie watu maneno yote ya Uzima huu.

Kusoma sura kamili Mdo 5

Mtazamo Mdo 5:20 katika mazingira