Mdo 5:24 SUV

24 Basi jemadari wa hekalu na wakuu wa makuhani waliposikia haya, wakaingiwa na shaka kwa ajili yao, litakuwaje jambo hilo.

Kusoma sura kamili Mdo 5

Mtazamo Mdo 5:24 katika mazingira