Mdo 5:23 SUV

23 wakisema, Gereza tumeikuta imefungwa salama, nao walinzi wamesimama mbele ya mlango; lakini tulipoufungua hatukukuta mtu ndani.

Kusoma sura kamili Mdo 5

Mtazamo Mdo 5:23 katika mazingira