Mdo 5:22 SUV

22 Hata watumishi walipofika hawakuwaona gerezani, wakarudi wakatoa habari,

Kusoma sura kamili Mdo 5

Mtazamo Mdo 5:22 katika mazingira