Mdo 5:26 SUV

26 Ndipo yule jemadari akaenda pamoja na watumishi, wakawaleta, lakini si kwa nguvu, kwa maana waliogopa watu wasije wakawapiga kwa mawe.

Kusoma sura kamili Mdo 5

Mtazamo Mdo 5:26 katika mazingira