Mdo 5:27 SUV

27 Walipowaleta, wakawaweka katika baraza. Kuhani Mkuu akawauliza,

Kusoma sura kamili Mdo 5

Mtazamo Mdo 5:27 katika mazingira