Mdo 5:42 SUV

42 Na kila siku, ndani ya hekalu na nyumbani mwao, hawakuacha kufundisha na kuhubiri habari njema za Yesu kwamba ni Kristo.

Kusoma sura kamili Mdo 5

Mtazamo Mdo 5:42 katika mazingira