Mdo 7:1 SUV

1 Kuhani Mkuu akasema, Je! Mambo hayo ndivyo yalivyo?

Kusoma sura kamili Mdo 7

Mtazamo Mdo 7:1 katika mazingira