Mdo 7:2 SUV

2 Naye akasema,Ndugu zangu na baba zangu, sikilizeni: Mungu wa utukufu alimtokea baba yetu Ibrahimu, alipokuwa katika Mesopotamia, kabla hajakaa Harani,

Kusoma sura kamili Mdo 7

Mtazamo Mdo 7:2 katika mazingira