Mdo 7:3 SUV

3 akamwambia, Toka katika nchi yako na katika jamaa zako, ukaende hata nchi nitakayokuonyesha.

Kusoma sura kamili Mdo 7

Mtazamo Mdo 7:3 katika mazingira