Mdo 7:4 SUV

4 Ndipo alipotoka katika nchi ya Wakaldayo, akakaa Harani, akatoka huko baada ya kufa babaye, Mungu akamhamisha mpaka nchi hii mnayokaa ninyi sasa.

Kusoma sura kamili Mdo 7

Mtazamo Mdo 7:4 katika mazingira