Mdo 7:5 SUV

5 Wala hakumpa urithi humu hata kiasi cha kuweka mguu; akaahidi kwamba atampa, iwe milki yake, na ya uzao wake baadaye alipokuwa hana mtoto.

Kusoma sura kamili Mdo 7

Mtazamo Mdo 7:5 katika mazingira