Mdo 7:6 SUV

6 Mungu akanena hivi, ya kwamba wazao wake watakuwa wageni katika nchi ya watu wengine, nao watawafanya kuwa watumwa wao, na kuwatenda mabaya kwa muda wa miaka mia nne.

Kusoma sura kamili Mdo 7

Mtazamo Mdo 7:6 katika mazingira