Mdo 7:7 SUV

7 Na lile taifa watakaowafanya watumwa nitawahukumu mimi, alisema Mungu; na baada ya hayo watatoka, nao wataniabudu mahali hapa.

Kusoma sura kamili Mdo 7

Mtazamo Mdo 7:7 katika mazingira