Mdo 7:10 SUV

10 akamtoa katika dhiki zake zote, akampa fadhili na hekima mbele ya Farao, mfalme wa Misri; naye akamfanya awe mtawala juu ya Misri na nyumba yake yote.

Kusoma sura kamili Mdo 7

Mtazamo Mdo 7:10 katika mazingira