Mdo 7:11 SUV

11 Basi kukawa njaa katika nchi yote ya Misri na Kanaani, na dhiki nyingi, wala baba zetu hawakupata chakula cha kuwatosha.

Kusoma sura kamili Mdo 7

Mtazamo Mdo 7:11 katika mazingira